Wrocławski Znicz Pamięci 2023

Akcja Wrocławski Znicz Pamięci realizowana jest już od wielu lat. W jej ramach władze miejskie Wrocławia składają znicze i wieńce m.in. na grobach honorowych obywateli i zmarłych radnych. O zmarłych pamięta też wiele wrocławskich instytucji i organizacji. Poszczególne groby odwiedzają m.in. przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, Instytutu Pamięci Narodowej, wrocławskich uczelni, Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, Towarzystwa Miłośników Wrocławia czy Centrum Historii Zajezdnia. W planach jest połączenie sił, by od 2024 roku akcją Wrocławski Znicz Pamięci objąć większą liczbę miejsc.

– Radni Rady Miejskiej Wrocławia pracują na sali sesyjnej pod hasłem Być narodowi użytecznym. Dziś wspominamy dawnych radnych w kaplicy pod tablicą z napisem Zawsze wiernie służyć miastu. Obchodzimy dzień Wszystkich Świętych w dwóch etapach. Pierwszy to złożenie wieńców i zapalenie zniczy w miejscu pamięci, kaplicy poświęconej rajcom miejskim w bazylice św. Elżbiety, drugi to odwiedzanie, w ramach Wrocławskiego Znicza Pamięci, tych miejsc, gdzie spoczywają radni, m.in. pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej, prof. Stanisław Miękisz, ale też, gdzie pochowani są honorowi obywatele Wrocławia. Jako Rada Miejska Wrocławia czcimy pamięć osób, które budowały nasze miasto, a podjęte przez nich przed laty decyzje przyczyniły się do tego, że Wrocław jest dziś tak wspaniałym miastem – mówił Sergiusz Kmiecik, przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Radni miejscy w Kaplicy Rajców w bazylice św. Elżbiety, 31.10.2023. Fot. za wroclaw.pl / Urząd Miejski Wrocław

W ramach akcji organizowanej przez Biuro Rady Miejskiej Wrocławia pod koniec października radni miejscy wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia oraz pracownikami Wrocławskiego Centrum Integracji i Centrum Historii Zajezdnia odwiedzili i uprzątnęli blisko 150 miejsc. W większości były to groby pochowanych we Wrocławiu osób uhonorowanych tytułem Civitate Wratislaviensi Donatus, czyli honorowych obywateli Wrocławia, a także zmarłych radnych miejskich wszystkich ośmiu kadencji. Znicze i wianki złożono także przy pomnikach upamiętniających różne grupy osób i wydarzenia, jak np. robotników przymusowych, ofiary budowy lotniska w okolicy dzisiejszego pl. Grunwaldzkiego, Zesłańców Sybiru, Profesorów Krakowskich, Profesorów Lwowskich itp. Odwiedzono wszystkie cmentarze komunalne, a także wybrane cmentarze parafialne. Symboliczny wieniec i znicz ku pamięci tych, na których groby nie udało się dotrzeć oraz tych, którzy są pochowani poza Wrocławiem, przewodniczący RMW Sergiusz Kmiecik złożył 31 października przy krzyżu na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ulicy Odona Bujwida, czyli na tej nekropolii, która uchodzi za panteon wielkich wrocławian.

Więcej na ten temat:
Przewodniczący Rady Miejskiej i radni upamiętnili rajców w bazylice św. Elżbiety (www.wroclaw.pl)
Wrocławski Znicz Pamięci 2023 (www.wroclaw.pl)

W ramach organizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego akcji ZNICZ na dolnośląskich nekropoliach zapalono blisko 150 zniczy.

Jak co roku swoje akcje odwiedzania grobów zorganizowały pod koniec października wrocławskie uczelni, m.in. Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Sztuk Pięknych. Na wrocławskiej Alma Mater akcja #AkademickiZniczPamięci jak co roku jest organizowana przez Uniwersytecki komitet ds. opieki nad grobami osób zasłużonych dla Uniwersytetu Wrocławskiego, który powstał w 2014 roku jako druga (po Uniwersytecie Jagiellońskim) tego typu inicjatywa w polskim środowisku akademickim. Groby rektorów i zasłużonych uczonych i innych pracowników uczelni odwiedzają też studenci i pracownicy innych wrocławskich uczelni. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przygotował natomiast kolejne wydanie publikacji „Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach”. Do akcji wrocławskich uczelni każdy mógł się przyłączyć, o co apelowano m.in. na miejskim portalu wroclaw.pl (zob. Trwają akcje zapalania zniczy na grobach naukowców (www.wroclaw.pl)). W ten sposób zachęcano absolwentów wrocławskich uczelni do wyrażenia wdzięczności wobec swoich nauczycieli z czasów studiów.

O wrocławianach zasłużonych szczególnie w dziedzinie sportu pamiętali m.in. młodzi piłkarze i piłkarki z Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, którzy także pod koniec października odwiedzili wiele grobów, ustawiając na nich m.in. znicze w barwach WKS Śląsk Wrocław [zob. Piłkarki i piłkarze Akademii Śląska odwiedzili groby zasłużonych dla klubu (www.wroclaw.pl), artykuł Odeszli – zostali w naszej pamięci WKS Śląsk Wrocław SA (slaskwroclaw.pl)].

Tekst i opracowanie: Kamilla Jasińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *