Stary cmentarz wojskowy (Alter Militärfriedhof)

Alter Militärfriedhof, czyli stary cmentarz wojskowy założony w 1777 roku, to najstarsza znana nekropolia wojskowa we Wrocławiu. Chowani na nim byli żołnierze stacjonujący we Wrocławiu. Cmentarz zlikwidowano jeszcze w latach 20. XIX wieku.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na Przedmieściu Oławskim (Ohlauer Vorstadt), w rejonie ograniczonym od wschodu Feldstrasse (obecnie ulica Zygmunta Krasińskiego), od zachodu Ohlauer Stadtgraben (Podwale), od północy Klosterstrasse (ulica Romualda Traugutta). Od południa sąsiadował z Cmentarzem św. Bernardyna [I], który znajdował się w zespole czterech nekropolii założonych na Przedmurzu Oławskim w 1777 roku (tzw. Glacisfriedhöfe: Cmentarz św. Krzysztofa, Cmentarz Zbawiciela [II], Cmentarz św. Doroty).

HISTORIA NEKROPOLII

Nekropolia powstała w wyniku pertraktacji komendantury wrocławskiego garnizonu z magistratem miasta Wrocławia, prowadzonych z pewnością przed 1777 rokiem. Ostatecznie 2 lipca 1777 roku władze miejskie wydały zezwolenie na zajęcie parceli na Przedmieściu Oławskim (Ohlauer Vorstadt) w celu założenia cmentarza. Teren przeznaczony na pole pochówków dla żołnierzy stacjonujących we Wrocławiu, o powierzchni około 0,85 hektara, dowództwo garnizonu odkupiło od wdowy o nazwisku Legerin.

Nekropolia została zlikwidowana w latach 20. XIX wieku, najprawdopodobniej w związku z otwarciem nowego pola grzebalnego dla wrocławskiego garnizonu (Cmentarz garnizonowy), który usytuowano na północ od starszego założenia w rejonie Feldstrasse (ulica Zygmunta Krasińskiego). Stary cmentarz wojskowy zaznaczono jeszcze na planie Wrocławia z 1820 roku, który sporządził Carl Heinrich Studt.

STAN OBECNY

W miejscu dawnego Alter Militärfriedhof, czyli starego cmentarza wojskowego, mieści się obecnie m.in. wzniesiony w 1899 roku gmach Polskiej Akademii Nauk (Podwale 75) oraz kamienica nr 25 i blok nr 27–29 przy ulicy Zygmunta Krasińskiego.


Tekst: dr Marek Burak, Halina Okólska
Opracowanie: Kamilla Jasińska