Cmentarz bonifratrów [I]

Cmentarz bonifratrów [I] (Friedhof der Barmherzigen Brüder [I])

LOKALIZACJA

Cmentarz mieścił się u zbiegu Brüderstrasse (ulica Kazimierza Pułaskiego) oraz Vorwerkstrasse (ulica Komuny Paryskiej), granicząc od południa z ogrodem klasztornym.

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz utworzono około 1715 roku, w początkowym okresie funkcjonowania zakonu bonifratrów. Na terenie nekropolii chowano również zmarłych pacjentów szpitala prowadzonego przez zakonników.

W połowie XIX wieku cmentarz powiększono w kierunku południowym. Od 1868 roku przygotowywano zamknięcie klasztornej nekropolii ze względu na rozwój urbanistyczny pobliskiej dzielnicy. W 1872 roku nekropolia była już nieczynna, ale została jeszcze zaznaczona na planie sekcyjnym Wrocławia z 1888 roku. W 1897 roku na podobnym planie terenu cmentarza już nie uwidoczniono.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska