Cmentarz Bożego Ciała

Cmentarz Bożego Ciała (Friedhof St. Corpus Christi)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona u zbiegu (nieistniejącego przedłużenia) Gallestrasse (ulica Wapienna) i Steinstrasse (ulica Kamienna), po jej południowej stronie.

HISTORIA NEKROPOLII

Założony w 1715 roku cmentarz zajmował teren w kształcie odwróconej litery „L”, której krótsza część była zwrócona do Steinstrasse (ulica Kamienna). Obszar ten stanowił najstarszą część nekropolii. Nowszy fragment, usytuowany wzdłuż (nieistniejącego) końcowego odcinka Gallestrasse (ulica Wapienna), przyłączono w drugiej dekadzie XIX wieku. Cmentarz nie miał kaplicy. Po 1870 roku nekropolia nie była już wykorzystywana. Z tego okresu pochodzi informacja, że jej teren był otoczony dwuipółmetrowej wysokości murem. Już w końcu XIX wieku zaobserwowano znaczne uszkodzenia nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza. Nekropolia uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych wiosną 1945 roku. Została przeznaczona do likwidacji w 1963 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska