Cmentarz dawnej gminy Glinianki / Cmentarz w Gliniankach

Cmentarz dawnej gminy Glinianki (Friedhof der ehemaligen Gemeinde Lehmgruben) / Cmentarz w Gliniankach (Lehmgrubenerfriedhof) został otwarty w 1818 roku. Wielowyznaniową nekropolię przeznaczono do likwidacji w 1961 roku.

LOKALIZACJA

Cmentarz od północy ograniczony był Menzelstrasse (ulica Wieczysta), a od wschodu zaś Kant­strasse (ulica Łódzka).

HISTORIA NEKROPOLII

Na początku 1817 roku ewangeliccy mieszkańcy podwrocławskiej wsi Glinianki (Lehmgruben) wystąpili do wrocławskiego magistratu o pozwolenie na założenie cmentarza.

Gmina otrzymała stosowne zezwolenie 7 sierpnia 1817 roku. Rok później, w 1818 roku, cmentarz był już otwarty. Założono go na parceli podarowanej wiejskiej gminie przez Davida Wangego. Działka ta, zgodnie z opisem zawartym w stosowanym dokumencie, była położona w najwyższym punkcie okolicy wsi „czterysta kroków na południe od Glinianek i dwieście kroków na wschód od wsi Gaj”. Zgodnie z życzeniem właściciela gruntu, na cmentarzu, którego powierzchnia wynosiła około 0,50 hektara, mieli być chowani zmarli różnych konfesji.

Dokument powizytacyjny z 5 sierpnia 1863 roku przynosi informacje o stanie cmentarza. W tym czasie nekropolia miała powierzchnię około 0,14 hektara. Teren był ogrodzony murem w 75%, pozostałą część ogrodzenia stanowił drewniany parkan. W tym czasie nekropolia była jednak wykorzystywana wyłącznie przez ewangelickich mieszkańców wsi Glinianki. Omawiany dokument z 1863 roku wspomina również o statucie cmentarza, nadanym przez wrocławski magistrat 12 czerwca 1842 roku.

Nekropolia zajmowała obszar w kształcie prostokąta, z wejściem głównym od Menzelstrasse (ulica Wieczysta). Od bramy głównej biegła w kierunku południowym centralna aleja. W południowej części pola cmentarnego znajdowała się kaplica wzniesiona w latach 70. XIX wieku. Na projekcie melioracji terenu cmentarza z 1928 roku w południowej części nekropolii są widoczne zabudowania, jedno z nich to zapewne kaplica, inne służyły celom gospodarczym. Około 1928 roku teren cmentarza został wyposażony w instalację nawadniającą. Na materiałach projektowych związanych z tym przedsięwzięciem zwraca uwagę zapis, że prace te są wykonywane na cmentarzu Bożego Ciała (w dokumentach zastosowano nazwę Corpus Christi Friedhof), co może oznaczać, że był on w tym czasie administrowany przez katolicką parafię Bożego Ciała, która w bezpośrednim sąsiedztwie posiadała swój cmentarz (→ Cmentarz na Gaju). Nekropolię przeznaczono do likwidacji w 1961 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska