Cmentarz dawnej gminy Nowa Wieś

Pierwsze wzmianki o cmentarzu dawnej gminy Nowa Wieś (Friedhof der ehemaligen Gemeinde Neudorf) pochodzą z 1866 roku. Nekropolia została przeznaczona do likwidacji w 1967 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia zlokalizowana w rejonie Steinstrasse (ulica Kamienna), sąsiadująca z nią od północy – vis-à-vis wylotu Neudorfstrasse (ulica Komandorska) – przez niezabudowaną parcelę (obecnie ulica Kamienna 31–35). Od południa graniczyła z → Cmentarzem gminy staroluterańskiej usytuowanym przy Menzelstrasse (ulica Sztabowa).

HISTORIA NEKROPOLII

Przed 1810 rokiem Nowa Wieś (Neudorf) była własnością komandorii joannitów związanych z kościołem pod wezwaniem Bożego Ciała. Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku dobra te przeszły na własność państwa i były zarządzane przez wrocławski magistrat.

Pierwsza wzmianka o nekropolii jest związana z 1866 rokiem, kiedy zatwierdzono dla wrocławskiej gminy staroluterańskiej projekt lokalizacji jej cmentarza (→ Cmentarz gminy staroluterańskiej) przy Menzelstrasse (ulica Sztabowa). Na planie ukazano także położenie cmentarza gminy Nowa Wieś. Nekropolia ta powstała z pewnością wcześnie – być może w latach 20. XIX wieku, podobnie jak inne miejsca pochówkowe w osadach związanych z Wrocławiem.

Obszar cmentarza, o powierzchni około 0,50 hektara, był podzielony na pola wytyczone przez trzy alejki biegnące z północy na południe. Funkcję kaplicy cmentarnej (a raczej domu przedpogrzebowego) pełnił zapewne niewielki budynek zlokalizowany w południowo-zachodnim narożniku nekropolii, widoczny na planie z 1866 roku. Mimo bliskiego sąsiedztwa obie wspomniane wyżej nekropolie nie były ze sobą połączone. Cmentarz gminy Nowa Wieś został zamknięty w 1879 roku, chociaż do końca XIX wieku odbywały się jeszcze na jego terenie pochówki. Nekropolia została przeznaczona do likwidacji w 1967 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska