Cmentarz gminny w Maślicach

Nieznany jest rok założenia gminnej nekropolii w Maślicach (Gemeindefriedhof in Masselwitz), jednak najprawdopodobniej nastąpiło to na początku XX wieku. Obecnie cmentarz przyależy do katolickiej parafii św. Agnieszki.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona w Maślicach Małych (Klein Masselwitz), na terenie ograniczonym od wschodu południowym odcinkiem Ranserner Strasse (ulica Rędzińska), a od południa przebiegiem Masselwitzstrasse (ulica Maślicka).

HISTORIA NEKROPOLII

Termin otwarcia cmentarza w Maślicach pozostaje nieznany. Z analizy planu sytuacyjnego nekropolii z 1938 roku wynika, że wykorzystanie pola pochówkowego było umiarkowanie zaawansowane, a na terenie nekropolii znajdowały się urządzenia cmentarne (dom przedpogrzebowy, toalety). Okres dochodzenia do takiego stopnia zagospodarowania terenu pochówkowego wynosił – jak wynika z analizy dziejów wrocławskich nekropolii – około dwudziestu, trzydziestu lat. Można zatem przyjąć, że uruchomienie gminnego cmentarza nastąpiło na początku XX wieku.

Teren cmentarza, w kształcie zbliżonym do kwadratu, został symetrycznie podzielony przebiegiem alei głównej, która prowadziła od wejścia znajdującego się przy dzisiejszej ulicy Rędzińskiej do domu przedpogrzebowego poprzedzonego niewielkim placykiem. Dom przedpogrzebowy był budowlą wzniesioną na planie czworokąta i usytuowaną przy wschodniej granicy cmentarza. Na obszar nekropolii składały się cztery kwatery grzebalne: dwie większe w kształcie regularnego czworoboku i dwie prostokątne o mniejszej powierzchni. Rzędowy układ grobów został podkreślony, zapewne przed 1938 rokiem, żywopłotami, które dzieliły kwatery cmentarne na mniejsze, regularne fragmenty. Południowe i zachodnie obrzeża cmentarza obsadzono roślinnością wysoką. W głównej jego strefie drzew było niewiele. Nekropolia nadal pełni funkcje sepulkralne jako cmentarz katolickiej parafii św. Agnieszki w Maślicach.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska