Cmentarz gminny w Pilczycach

Główna część gminnego cmentarza w Pilczycach (Gemeindefriedhof in Pilsnitz) powstała na początku XX wieku. Aktualnie nekropolia jest administrowana przez katolicką parafię Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Pilczycach.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie Pilczyc, na końcu Kirchhofsweg (ulica Gosławicka – do 2005 roku ulica Cmentarna), a więc drogi odchodzącej w kierunku północnym od Pilsnitzer Strasse (ulica Pilczycka).

HISTORIA NEKROPOLII

Podobnie jak w wypadku → Cmentarza gminnego w Maślicach można przyjąć, że główna część pilczyckiej nekropolii powstała na początku XX wieku. Podstawą kształtowania się dwudziestowiecznego cmentarza był z pewnością prywatny cmentarz rodziny von Woyrsch. Rodzinna nekropolia powstała zapewne w XIX wieku i była związana z rodową siedzibą, która znajdowała się w nieodległym zamku, stanowiącym centrum majątku w Pilczycach. Majątek ten w XIX wieku należał do von Woyrschów. Cmentarz rodzinny – po włączeniu do powstałej prawdopodobnie na początku XX wieku gminnej nekropolii – stanowił jej północno-zachodni fragment.

Według planu z sierpnia 1929 roku cmentarz gminny w Pilczycach zajmował obszar w kształcie trapezu, z biegnącą ze wschodu na zachód aleją główną, która niesymetrycznie dzieliła nekropolię na dwie duże kwatery. Asymetria układu alei wynikała zapewne z konieczności połączenia cmentarza rodzinnego von Woyrschów z wejściem głównym znajdującym się przy Kirchhofsweg (ulica Gosławicka). Południową i wschodnią granicę nekropolii obsadzono, zapewne około 1929 roku, żywopłotem i regularnie rozmieszczonymi drzewami, które również porastały (w stosunkowo niewielkiej liczbie) kwatery cmentarne. Na południe od kwatery von Woyrschów znajdował się, na czworokątnym placyku, dom przedpogrzebowy. Była to ceglana budowla wzniesiona na planie prostokąta, przykryta dwuspadowym dachem.

Nekropolia nadal pełni funkcje sepulkralne. Administruje nią katolicka parafia Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Pilczycach.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska