Cmentarz gminy Grabiszyn

Początki cmentarza gminy Grabiszyn (Gräbschener Gemeindefriedhof) sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Nekropolię przeznaczono do likwidacji w 1963 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia zlokalizowana była przy Kürassierstrasse (aleja Józefa Hallera). Od zachodu graniczyła z częścią pierwszą → cmentarza komunalnego na Grabiszynie, od południa z → cmentarzem bonifratrów [II].

HISTORIA NEKROPOLII

Nekropolia założona w pierwszej połowie XIX wieku, w okresie, gdy organizowano niewielkie gminne nekropolie na terenach satelitarnych osiedli Wrocławia. W połowie lat 60. XIX wieku na południe od gminnego cmentarza powstało pole grzebalne należące do wrocławskiego konwentu bonifratrów (→ cmentarz bonifratrów [II]). Wtedy też w centralnej części gminnej nekropolii wzniesiono neogotycką kaplicę, która była również wykorzystywana podczas pochówków odbywających się na utworzonej nieopodal w 1867 roku części pierwszej → cmentarza komunalnego na Grabiszynie. Kaplica cmentarna została zbudowana na planie prostokąta o wymiarach około 12 ´ 8 metrów. Jej fasada, ze schodkowym szczytem zwieńczonym krzyżem, była poprzedzona niewielkim przedsionkiem, przez który prowadziło wejście do wnętrza. Od wschodu do budowli dostawiono, wyposażone w ołtarz, prezbiterium zaopatrzone w osobne wejście. Wszystkie partie budynku (przedsionek, nawę i prezbiterium) przykryto dachem dwuspadowym. Kaplicę wzniesiono prawdopodobnie na początku lat sześćdziesiątych XIX wieku. Była usytuowana w centralnej części cmentarza.

Po 1867 roku nekropolię gminy Grabiszyn wraz z sąsiadującym z nim → cmentarzem bonifratrów [II] włączono do zespołu organizowanej w tym miejscu części pierwszej → cmentarza komunalnego na Grabiszynie, zachowując jednak ich odrębność terytorialną. Cmentarz gminy Grabiszyn przeznaczono do likwidacji w 1963 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska