Cmentarz gminy Muchobór Wielki

Cmentarz gminy Muchobór Wielki (Friedhof der Gemeinde Gross Mochbern) założono około 1821 roku. Nekropolia został przeznaczona do likwidacji w 1963 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona była na niewielkim wzniesieniu przy wschodnim fragmencie Lindenstrasse (ulica Stanisławowska).

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz założono około 1821 roku (w dokumentach Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego wspomina się o księgach cmentarnych prowadzonych od tego właśnie roku). Pierwszy plan katastralny, na którym został zaznaczony obszar nekropolii, wykonano w 1856 roku. W tym czasie gminny cmentarz zajmował działkę położoną na niewielkim wzniesieniu przy Lindenstrasse (ulica Stanisławowska).

W 1867 roku obszar nekropolii został powiększony o nową parcelę. Nastąpiło to w wyniku transakcji zawartej między parafią św. Barbary, jurysdykcyjnie obejmującą ewangelików z Muchoboru Wielkiego, a Karlem Polem – miejscowym właścicielem gruntu będącego przedmiotem kontraktu. Stosowną umowę podpisano 21 lipca 1867 roku, a 7 października tego roku uzyskano odpowiednie zezwolenie na pochówki na nowym polu cmentarnym. Statut określający porządek grzebalny na cmentarzu w Muchoborze Wielkim został zatwierdzony 28 sierpnia 1902 roku.

W 1906 roku w pobliżu cmentarza wzniesiono niewielką kaplicę filialną kościoła św. Barbary, która zapewne pełniła również funkcję kaplicy cmentarnej. W 1913 roku – z chwilą utworzenia parafii przy nowo wybudowanym przy Frankfurter Strasse (ulica Legnicka) kościele św. Pawła – ewangelicka gmina z Muchoboru Wielkiego została przez nią przejęta. Rozpoczęto jednocześnie starania o powiększenie zapełnionego już cmentarza, które zakończyły się w 1921 roku przyłączeniem do nekropolii parceli o powierzchni około 0,25 hektara.

Cmentarz był ogrodzony szpalerem zieleni. Wejście główne znajdowało się przy Lindenstrasse (ulica Stanisławowska). Od bramy biegła w głąb nekropolii (w kierunku zachodnim) aleja główna. Cmentarz – którego ostateczna powierzchnia wyniosła 1,19 hektara – był czynny do 1945 roku. Został przeznaczony do likwidacji w 1963 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska