Cmentarz Jerzmanowski

Niewielki cmentarz komunalny o charakterze lokalnym, pierwotnie będący cmentarzem parafialnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Niewielki cmentarz o charakterze lokalnym. Niegdyś mniejszy, parafialny, ale po zapełnieniu przeszedł w 1998 roku pod zarząd miasta i został powiększony do obecnej powierzchni ok. 3,2 ha. Pochowanych jest tu ok. 3700 osób (stan na 2023 rok). Z założenia ma charakter parku z centralnie ulokowaną kaplicą pełniącą funkcję domu przedpogrzebowego. Wszystkie miejsca pochówkowe na cmentarzu są już wykorzystane. Do dyspozycji są jedynie nieliczne wolne nisze w kolumbarium dla pochówków urnowych.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

LOKALIZACJA

Cmentarz Jerzmanowski współcześnie (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)

W PRZYGOTOWANIU
historia nekropolii, fotogaleria i informator dot. wybranych kwater i nagrobków
oraz przewodnik szlakiem wybitnych postaci spoczywających na tej nekropolii