Cmentarz katolicki w Stabłowicach

Cmentarz katolicki w Stabłowicach (Katholischer Friedhof in Stabelwitz)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona w Stabłowicach (Stabelwitz) przy dzisiejszej ulicy Przesieckiej, niegdyś drodze polnej odchodzącej w kierunku wschodnim od środkowego odcinka Altenhainer Strasse (ulica Starogajowa).

HISTORIA NEKROPOLII

Należy przypuszczać, że cmentarz został zorganizowany z chwilą podjęcia decyzji o zamknięciu zlokalizowanego w pobliżu kościoła pw. św. Andrzeja, starszego pola grzebalnego, o którym nie zachowały się jakiekolwiek informacje. Podobnie jak w wypadku innych podmiejskich parafii, mogło to nastąpić w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku.

Niewielka nekropolia, z wejściem głównym przy dzisiejszej ulicy Przesieckiej, zajmowała obszar o powierzchni około 0,26 hektara. Pole cmentarne składało się z dwóch prostokątnych kwater (wschodniej i zachodniej), wyznaczonych przebiegiem centralnie wytyczonej, biegnącej od wejścia alejki głównej. Ścieżki prowadziły także wzdłuż granic nekropolii. Przy wejściu znajdował się drewniany krzyż. Cmentarz został przeznaczony do likwidacji w 1963 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska