Cmentarz Leśnicki

Najmniejszy cmentarz komunalny we Wrocławiu i jedyny, na którym nie ma już tradycyjnych pochówków ziemnych nawet w sytuacji, gdy np. rodzina dysponuje miejscem w grobie rodzinnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Najmniejszy cmentarz komunalny znajdujący się przy ulicy Trzmielowickiej w Leśnicy. Jego powierzchnia wynosi 1,2 ha. Został otwarty w 1883 roku jako cmentarz ewangelicki i był dwukrotnie powiększany, najpierw w 1893 roku, a następnie w 1905 roku. Po roku 1945 stał się cmentarzem katolickim użytkowanym przez parafię św. Jadwigi w Leśnicy. Cmentarzem komunalnym stał się w 1998 roku. Na cmentarzu zachowały się pojedyncze nagrobki i grobowce wykonane przed 1945 rokiem. Pochowanych jest ok. 2800 osób (stan na 2023 rok). Nie ma tu nowych pól grzebalnych. Ze względu na poziom wód gruntowych można jedynie dochować urnę do grobu już istniejącego – jest to zatem jedyny cmentarz komunalny, na którym nie ma już pochówków tradycyjnych. W miarę oddawania do dyspozycji wolnych miejsc powstałych po likwidacji grobów nieopłaconych dokonywane są nowe pochówki, ale również wyłącznie urnowe.

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

LOKALIZACJA

Cmentarz Leśnicki współcześnie (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)

W PRZYGOTOWANIU
historia nekropolii, fotogaleria i informator dot. wybranych kwater i nagrobków
oraz przewodnik szlakiem wybitnych postaci spoczywających na tej nekropolii