Cmentarz na Dąbiu

Cmentarz na Dąbiu (Grüneicher Friedhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona była pomiędzy Am Dorffrieden (ulica Aleksandra Kosiby), Grüneichener Weg (ulica Zygmunta Wróblewskiego) oraz placem sportowym.

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz został założony około 1872 roku. Nekropolia, której statut zatwierdzono 12 lipca 1874 roku, należała początkowo do gminy ewangelickiej na Dąbiu. W 1903 roku, przy okazji otwarcia nowej partii cmentarza, o prawo do chowania zmarłych wystąpiła parafia imienia Lutra, dokumentując swoje racje faktem zakupu nowej części. Spór toczył się do 1906 roku, kiedy parafia imienia Lutra zawiadomiła Śląski Konsystorz Ewangelicki o wykupie od gminy ewangelickiej Dąbia (Grüneiche) za sumę 11 tysięcy marek starej i nowej części cmentarza. Transakcja nastąpiła przed 7 lutego 1906 roku. W latach 1907–1908 cmentarz powiększono o parcele oboczne należące do Holtkena i Höhego (w tym drugim wypadku parafia otrzymała w darze 770 m2 gruntu). W 1930 roku wrocławski magistrat odkupił od parafii 285 m2 terenu cmentarza z przeznaczeniem na poszerzenie wylotowej Bachmannstrasse (początkowa część Wilhelmshafener Strasse – ulica Karola Olszewskiego). Po tej transakcji powierzchnia nekropolii wynosiła 0,19 hektara.

Prostokątny teren nekropolii był przedzielony aleją cmentarną, biegnącą od głównego wejścia znajdującego się przy Am Dorffrieden (ulica Aleksandra Kosiby). Przy bramie wejściowej stał budynek, prawdopodobnie łączący cele kultowe z gospodarczymi. Pole grzebalne było otoczone ogrodzeniem posadowionym na betonowym cokole. Cmentarz na Dąbiu był czynny do 1945 roku. W 1963 roku został przeznaczony do likwidacji.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska