Cmentarz na Gaju [II]

Cmentarz na Gaju [II] (Herdainerfriedhof [II]) powstał najprawdopodobniej około 1864 roku. Dokładny rok jego likwidacji nie jest znany, ale musiała ona mieć miejsce najpóźniej w 1933 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia ulokowana przy Steinstrasse (ulica Kamienna), na wschód od nieistniejącego dziś przedłużenia Gallestrasse (ulica Wapienna) i położonego przy nim → Cmentarza Bożego Ciała.

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz powstał najprawdopodobniej około 1864 roku jako pole grzebalne miejscowej, być może ewangelickiej, ludności Gaju (Herdain). Po 1868 roku obszar nekropolii stanowił własność miejską. Na początku lat trzydziestych XX wieku dysponujący terenem  cmentarza wrocławski magistrat zdecydował o jego zamknięciu i przekazaniu parceli pod zabudowę mieszkalną. W 1934 roku na planach sytuacyjnych przedstawiających rejon Stein­strasse (ulica Kamienna) i Gallestrasse (ulica Wapienna) cmentarza na Gaju [II] już nie za­znaczono, co świadczy o jego likwidacji najpóźniej w 1933 roku. Po 1936 roku na dużym fragmencie działki zajmowanej niegdyś przez nekropolię wybudowano czterokondygnacyjny dom mieszkalny.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska