Cmentarz ośrodka gruźliczego w Praczach

Na cmentarzu początkowo związanym z działalnością funkcjonującego w Praczach od 1899 roku zakładu dla ubogich i nieuleczalnie chorych, określanym jako Friedhof des Tuberkulosen Pflegehauses in Herrnprotsch bądź Tuberkulosenfriedhof, ostatni udokumentowany pochówek odbył się w 1945 roku. Nekropolia została przeznaczona do likwidacji w 1967 roku.

LOKALIZACJA

Cmentarz zajmował obszar między Herrnprotscher Strasse (ulica Brodzka), Friedhofsweg (ulica Pracka) i Am Bierstieg (ulica Piwowarska) oraz parcelą zajętą przez ośrodek gruźliczy w Praczach (Tuberkulosen Siedlung in Herrnprotsch).

HISTORIA NEKROPOLII

Nekropolia początkowo była związana z działalnością funkcjonującego w Praczach od 1899 roku zakładu dla ubogich i nieuleczalnie chorych. W latach dwudziestych XX wieku był polem pochówkowym dla pacjentów miejscowego ośrodka przeciwgruźliczego i wybudowanego w latach 1928–1929 osiedla dla chorych na gruźlicę (Tuberkulosen Siedlung in Herrnprotsch). Projekt nekropolii powstał w listopadzie 1901 roku, co wskazuje na możliwość jej uruchomienia w 1902 roku.

Przed 1912 rokiem cmentarz powiększono w kierunku południowym, dwukrotnie zwiększając jego powierzchnię użytkową. W tym czasie w południowo-zachodnim narożniku powstał drewniany budynek gospodarczy z toaletami. Na początku lat 20. XX wieku nastąpiło kolejne powiększenie terenu nekropolii, tym razem w kierunku zachodnim. Zachodnia jej granica oparła się wówczas na przebiegu Am Bierstieg (ulica Piwowarska). Centralną oś założenia stanowiła, zamknięta zachowanym do dziś krzyżem, główna aleja cmentarna, biegnąca od Herrnprotscherstrasse (ulica Brodzka) do Am Bierstieg (ulica Piwowarska). Od głównej alei odchodziły w regularnym układzie ścieżki.

W 1926 roku w pobliżu południowej granicy nekropolii została wybudowana neogotycka kaplica, która mogła pełnić także funkcje cmentarne. Wzniesiono ją na planie prostokąta z cegły klinkierowej według projektu radcy budowlanego Georga Müllera. 6 grudnia 1927 roku przedstawiono do zatwierdzenia projekt ogrodzenia cmentarza od strony Am Bierstieg (ulica Piwowarska) i Friedhofsweg (ulica Pracka). Projekt przewidywał realizację ceglanego, pełnego muru ozdobionego na całej swojej długości wzorami geometrycznymi oraz elementami wychodzącymi z lica muru. Od strony Am Bierstieg (ulica Piwowarska) zaplanowano ceglaną bramę główną, znacznie wyższą od muru okalającego cmentarz. Ostatni udokumentowany pochówek na terenie cmentarza odbył się w 1945 roku. Nekropolia pełniła funkcje sepulkralne do 1950 roku. Została przeznaczona do likwidacji w 1967 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska