Cmentarz Pawłowicki

Mały cmentarz komunalny założony w latach powojennych.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Mały cmentarz o powierzchni 2,2 ha zlokalizowany przy ulicy Złocieniowej i założony w 1960 roku. Składa się z trzech części: dawnej, na której usytuowana jest kaplica cmentarna (część wschodnia), obecnie czynnej (część środkowa) oraz tej obejmującej nowe tereny (część zachodnia). Pochowanych jest tu ok. 3900 tys. osób (stan na 2023).

GODZINY OTWARCIA
od 1 kwietnia do 11 listopada – codziennie w godz. 7.00–20.00
od 12 listopada do 31 marca – codziennie – 8.00–18.00

LOKALIZACJA

Cmentarz Pawłowicki współcześnie (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)

W PRZYGOTOWANIU
historia nekropolii, fotogaleria i informator dot. wybranych kwater i nagrobków
oraz przewodnik szlakiem wybitnych postaci spoczywających na tej nekropolii