Cmentarz przy katedrze św. Jana Chrzciciela

Cmentarz przy katedrze św. Jana Chrzciciela (Domkirchhof)

HISTORIA NEKROPOLII

Najstarsza wrocławska chrześcijańska nekropolia była zapewne związana z romańską XI-wieczną świątynią pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, a po przebudowie katedry (XIII–XIV wiek) ze znacznie obszerniejszą gotycką budowlą. Toczący się permanentnie, aż do połowy XVIII wieku, proces rozbudowy katedry z pewnością powodował konieczność likwidacji fragmentów starej przykościelnej nekropolii, a na pewno modyfikacji zajmowanego przez nią obszaru pochówkowego. Wobec bardzo ubogiej podstawy źródłowej trudno rozstrzygnąć położenie najwcześniejszej nekropolii mieszkańców Ostrowa Tumskiego i odwiedzających to miejsce. Przeprowadzone badania archeologiczne skłaniają jednakże do wniosku, że cmentarz przy wczesnej, romańskiej katedrze mógł funkcjonować na wschód od apsydy kościoła. Nekropolia przy gotyckiej świątyni przypuszczalnie funkcjonowała przy jej północnej elewacji. Badania poświadczają jednak istnienie cmentarza po tej stronie świątyni dla XVI–XVIII wieku. Nie ma natomiast materialnych dowodów na istnienie pól pochówkowych po zachodniej i południowej stronie ko­ścioła katedralnego.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska