Cmentarz przykościelny Bożego Ciała

Cmentarz przykościelny Bożego Ciała (St. Corpus Christi Kirchhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na południe od kościoła pw. Bożego Ciała, zajmująca obszar ograniczony dziś od zachodu ulicą Świdnicką (Schweidnitzer Strasse). Południową granicę pola pochówkowego mógł stanowić przebieg fortyfikacji ziemnych znajdujących się poza drugą linią średniowiecznych murów miejskich. Umocnienia te położone były po południowej stronie dzisiejszej ulicy Bożego Ciała (Kreuzherrenweg).

HISTORIA NEKROPOLII

Przykościelny cmentarz był związany z najstarszą świątynią Bożego Ciała, wzniesioną przez joannitów w 1320 roku. Topografia nekropolii uległa najprawdopodobniej zmianie wraz z rozbudową kościoła w 2. połowie XIV wieku. Cmentarz zajmował wtedy obszar na południe od budynku kościelnego, sięgając być może wzniesionej w tym czasie drugiej linii murów miejskich. Teren pochówkowy służył zapewne zmarłym zakonnikom, pensjonariuszom joannickiego szpitala oraz wiernym kościoła pw. Bożego Ciała. Został zlikwidowany po 1540 roku.

W trakcie prac archeologicznych prowadzonych na przełomie lat 2005/2006 odsłonięto 274 groby. Przebadano obszar wykopu biegnącego od skrzyżowania ulicy Bożego Ciała z ulicą Świdnicką do końca prezbiterium kościoła pw. Bożego Ciała. Teren ten stanowił z pewnością jedynie część (położoną w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni) dawnej powierzchni pochówkowej. Znaleziska materialne, stanowiące wyposażenie mogił, potwierdziły fakt funkcjonowania cmentarza w okresie od około 1320 do około 1540 roku, a więc do momentu przekazania zabudowań i terenów klasztornych wrocławskiej radzie miejskiej.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska