Cmentarz przykościelny parafii św. Wawrzyńca w Żernikach

Cmentarz przykościelny parafii św. Wawrzyńca w Żernikach (St. Laurentius Kirchhof in Neukirch)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie okalającym kościół pw. św. Wawrzyńca. Pole cmentarne od południa graniczy z Gnadenberger Strasse (ulica Objazdowa), od północy zaś z Neukircher Strasse (ulica Żernicka).

HISTORIA NEKROPOLII

Typowy śląski przykościelny cmentarz wiejski założony w 2. połowie XIII wieku w otoczeniu parafialnej świątyni. W rzucie poziomym obszar nekropolii ma kształt owalny. Teren cmentarza został zapewne otoczony we wczesnym okresie jego istnienia murem, który obok kultowych pełnił również funkcje obronne. Działająca obecnie parafialna nekropolia zajmuje południową, wschodnią i północną część dziedzińca kościelnego. Na elewacjach zachowały się epitafia z XVI i początku XIX wieku. Cmentarz pełni nadal funkcje sepulkralne jako nekropolia katolickiej parafii św. Wawrzyńca w Żernikach.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska