Cmentarz przykościelny św. Bernardyna

Cmentarz przykościelny św. Bernardyna (Kirchhof St. Bernhardin)

LOKALIZACJA

Nekropolia założona w XV wieku znajdowała się na terenie przykościelnym, zapewne po północnej stronie świątyni pw. św. Bernardyna ze Sieny. Teren cmentarny leżał prawdopodobnie na obszarze ograniczonym dzisiejszą ulicą Bernardyńską (Kirchstrasse) i południowym fragmentem ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Seminargasse). Od południa cmentarz opierał się na murze kościelnym.

HISTORIA NEKROPOLII

Przykościelne pole grzebalne św. Bernardyna było przeznaczone dla wiernych z terenu Nowego Miasta. Wiadomo, że w XVII wieku został znacznie powiększony, a w 1663 roku na jego obszarze wzniesiono dzwonnicę. Nekropolię zlikwidowano w 1775 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska