Cmentarz przykościelny św. Doroty

Cmentarz przykościelny św. Doroty (St. Dorothea Kirchhof)

LOKALIZACJA

Cmentarz położony na terenie klasztoru augustianów eremitów, na południe i zachód od kościoła pod wezwaniem św. Stanisława, św. Wacława i św. Doroty przy Schweidnitzer Strasse (ulica Świdnicka).

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz został wymieniony w 1354 roku w bulli papieża Innocentego VI, potwierdzającej fundację kościelną cesarza Karola. Nekropolia, ściśle związana z życiem zakonnym, przestała być użytkowana z chwilą przejęcia w 1534 roku terenu klasztornego przez wrocławską protestancką radę miejską. Jest mało prawdopodobne, żeby po odzyskaniu zabudowań klasztornych przez franciszkanów, co nastąpiło po ponad osiemdziesięciu latach, w 1612 roku, wznowiono wcześniejsze funkcje cmentarne na terenie konwentu.

Funkcję kaplicy cmentarnej być może pełnił stary kościółek (Das alte Kirchel) widoczny na akwaforcie M. Steidlina z 1736 roku. Obiekt ten znajdował się na południe od piętnastowiecznego kościoła pw. św. Doroty.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska