Cmentarz przykościelny św. Jacka

Cmentarz przykościelny św. Jacka (St. Hiazyntus Kirchhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie okalającym kościół. Pole cmentarne od północy graniczyło z biegiem Schwoitsch Strasse (ulica Miłoszycka).

HISTORIA NEKROPOLII

Najprawdopodobniej drugi chronologicznie cmentarz przykościelny służący mieszkańcom Swojczyc (Schwoitsch) i okolic, jaki zorganizowano przy wzniesionej w 1537 roku świątyni. Pierwsza – katolicka – nekropolia funkcjonowała z pewnością przy pierwotnym kościele, który spłonął w 1536 roku. Pole pochówkowe utworzone przy nowej świątyni w początkowym okresie mogło służyć zarówno katolikom, jak i protestantom.

Teren przykościelny został otoczony, zapewne niedługo po wzniesieniu kościoła, murem spełniającym obok kultowych również funkcje obronne. Istnienie muru cmentarnego potwierdza przeprowadzona w 1823 roku realizacja, jak to określono w literaturze, „nowego” ogrodzenia terenu cmentarnego, którego podstawę konstrukcyjną stanowiły posadowione na cokole murowane słupy. Konstrukcję tę poddano renowacji w 1899 roku.

Nie powiodły się, podjęte w 1839 roku, starania o powiększenia przykościelnej nekropolii. Fakt ten z pewnością wpłynął na podjęcie decyzji o utworzeniu cmentarza parafialnego w innym miejscu.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska