Cmentarz przykościelny św. Jadwigi

Cmentarz przykościelny św. Jadwigi (Kirchhof zu St. Hedwig)

LOKALIZACJA

Główna część nekropolii położona na północ od kościoła pw. św. Jadwigi, w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz powstał najprawdopodobniej z chwilą wzniesienia pierwotnej świątyni, a więc około połowy XIII wieku. Nekropolię tę zlokalizowano na terenie stanowiącym bezpośrednie otoczenie świątyni. Po wzniesieniu  w 2. połowie XV wieku nowego gotyckiego budynku kościelnego, cmentarz został ogrodzony murem kamiennym, spełniającym jednocześnie funkcję obronną.

Współcześnie działająca nekropolia powstała zapewne w latach 30. XIX wieku. W tym czasie funkcje pochówkowe przejął teren, którego granica południowa opierała się na północnym fragmencie muru otaczającego wcześniejszą nekropolię przykościelną. Powierzchnia grzebalna przyjęła kształt prostokąta wydłużonego w kierunku północnym. Układ komunikacyjny nekropolii oparto na przebiegu centralnie wytyczonej alejki głównej. Na terenie cmentarza do 1883 roku byli również chowani ewangeliccy mieszkańcy Leśnicy. Z chwilą oddania do użytku w 1883 roku ewangelickiej nekropolii → cmentarza ewangelickiego w Leśnicy przy Heidauer Strasse (ulica Trzmielowicka) cmentarz św. Jadwigi służył już tylko katolikom. Nekropolia nadal pełni funkcję cmentarną.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska