Cmentarz przykościelny św. Jakuba i św. Krzysztofa

Cmentarz przykościelny św. Jakuba i św. Krzysztofa (Kirchhof St. Jakob und St. Christophorus)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie przykościelnym na wschód od budynku kościelnego. Teren cmentarny ograniczony od północy przebiegiem Hundsfelder Strasse (ulica Bolesława Krzywoustego). Południową granicę stanowił bieg Pfarrgasse (ulica Farna).

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz związany z kościołem parafialnym na Psim Polu (Hundsfeld) funkcjonował być może już w XIII wieku. Obecny układ topograficzny został ukształtowany najpewniej po 1442 roku, gdy przebudowano świątynię, nadając jej kształt zbliżony do dzisiejszego. W okresie reformacji cmentarz służył zapewne mieszkańcom Psiego Pola niezależnie od wyznawanej przez nich konfesji.

Dzisiejszy teren pocmentarny ma kształt rombu zwróconego dłuższym bokiem do ulicy Bolesława Krzywoustego (Hundsfelder Strasse). Od południa obszar dawnej nekropolii jest ogrodzony masywnym murem ceglanym o metryce sięgającej co najmniej dziewiętnastego stulecia. W 1879 roku na terenie przykościelnej nekropolii został pochowany Anton Leuschner, proboszcz parafii św. Jakuba i św. Krzysztofa w latach 1851–1879. Fakt ten może być świadectwem użytkowania terenu przykościelnego jako pola grzebalnego jeszcze w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Istniejące zapewne do 1945 roku nagrobki lub elementy wyposażenia cmentarza, podobnie jak kościół, zostały zniszczone wiosną 1945 roku w czasie walk o Wrocław.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska