Cmentarz przykościelny św. Macieja

Cmentarz przykościelny św. Macieja (St. Matthias Kirchhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona po wschodniej stronie Schuhbrücke (ulica Szewska), ograniczona od południa Ritterplatz (pl. Biskupa Nankiera). Od północy teren cmentarny sąsiadował z budynkiem kościoła pw. św. Macieja Apostoła, od wschodu z zabudowaniami klasztornymi.

HISTORIA NEKROPOLII

Niewielki cmentarz położony na południe od rozbudowanej w 2. połowie XIV wieku dawnej kaplicy dworskiej – kościoła pw. św. Macieja Apostoła. Nekropolia – uruchomiona w związku z tym przypuszczalnie w XIV wieku – mogła być przeznaczona do pochówków braci  zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą oraz pensjonariuszy obsługiwanego przez nich szpitala. Przykościelny teren cmentarny był otoczony – widocznym na planie widokowym Wrocławia z 1562 roku – masywnym murem. W 1723 roku ustawiono w jego narożniku statuę św. Jana Nepomucena autorstwa J.J. Urbańskiego, która – zapewne po likwidacji urządzeń cmentarnych – została przeniesiona w pobliże wejścia do kościoła pw. św. Macieja Apostoła. Nekropolia na pewno nie była użytkowana od 1796 roku w związku z obowiązującym zakazem pochówków w obrębie murów miejskich. W 2006 roku w czasie prac archeologicznych prowadzonych na ulicy Szewskiej w pobliżu terenu dawnej nekropolii, natrafiono na ślady trzech grobów i fragment (prawdopodobnie) cmentarnego muru, których średniowiecznego pochodzenie nie udało się jednak jednoznacznie określić.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska