Cmentarz przykościelny św. Marii Magdaleny

Cmentarz przykościelny św. Marii Magdaleny (St. Maria Magdalena Kirchhof)

LOKALIZACJA

Cmentarz położony na terenie przykościelnym, między Schuhbrücke (ulica Szewska), Albrechtstrasse (ulica Wita Stwosza), Altbüsserstrasse (ulica Łaciarska) i An der Magdalena Kirche (ulica św. Marii Magdaleny).

HISTORIA NEKROPOLII

Na terenie przykościelnej nekropolii, założonej najprawdopodobniej w XIV wieku, byli chowani wierni parafii św. Marii Magdaleny, w dużej mierze miejscowi patrycjusze. W 1487 roku na terenie cmentarza wzniesiono z fundacji rodziny Uthmannów kaplicę Ogrójcową. Późnogotycka budowla, otwarta została od zachodu trzema arkadami i przykryta prostym dachem pulpitowym. Na elewacji kaplicy znajdowały się figury Chrystusa Bolesnego, Matki Boskiej Bolesnej oraz Dawida z Goliatem. Po zburzeniu kaplicy w 1839 roku rzeźbiarskie wizerunki zostały przeniesione na wieże kościoła pw. św. Marii Magdaleny i znajdowały się tam do 1945 roku.

W 1490 roku w południowo wschodnim narożniku nekropolii ustawiono kolumnę poświęconą Heinzowi Dompnigowi Młodszemu. Śladem nieistniejącej nekropolii są epitafia wrocławskich patrycjuszy zachowane na południowej i wschodniej elewacji kościoła  oraz na północnej ścianie zakrystii. Na mocy edyktu króla Fryderyka II z 1775 roku cmentarz, jako śródmiejski, uległ likwidacji. Po 1777 roku wierni parafii św. Marii Magdaleny mogli korzystać z dwóch pół pochówkowych położonych za murami miejskimi → cmentarza św. Krzysztofa oraz → Wielkiego Cmentarza.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska