Cmentarz przykościelny św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim

Cmentarz przykościelny św. Michała Archanioła w Muchoborze Wielkim (Kirchhof St. Michaelis in Gross Mochbern)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie otaczającym kościół św. Michała Archanioła przy Hauptstrasse (ulica Stanisławowska) w Muchoborze Wielkim (Gross Mochbern).

HISTORIA NEKROPOLII

Kościół w Muchoborze Wielkim (Gross Mochbern) powstał przed 1347 rokiem, jako filialny parafii św. Mikołaja z podwrocławskiego Szczepina (Tschepine). Wzniesiona w stylu gotyckim budowla, której fragmenty stanowią do dziś znaczną część świątyni, pochodzi z XV wieku. Parafia filialna św. Mikołaja (do usamodzielnienia się w 1907 roku) obsługiwała katolicką ludność okolicznych wsi: Gądowa (Gandau), Nowego Dworu (Mariahöfchen), Kuźnik (Schmiedefed) i Muchoboru Małego (Klein Mochbern).

Wokół świątyni, na obszarze około 1 hektara, powstał cmentarz, którego daty powstania nie sposób precyzyjnie ustalić. Pierwotna nekropolia była z pewnością związana z kolejnymi obiektami kościelnymi, z których pierwszy został wzniesiony przed 1347 rokiem. Obecny cmentarz, przysposobiony do swojej roli w tym kształcie najprawdopodobniej po przebudowie kościoła w latach 1913–1915, był przed 1945 rokiem niewielką nekropolią otoczoną starym murem cmentarnym o charakterze obronnym, a także – częściowo – metalowym ogrodzeniem. W narożniku północno zachodnim usytuowano niewielki dom przedpogrzebowy w stylu nawiązującym do neogotyku. Nekropolia pozostaje nieczynna od 1955 roku (możliwe są pochówki urnowe w grobach rodzinnych).


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska