Cmentarz przykościelny św. Mikołaja

Cmentarz przykościelny św. Mikołaja (St. Nikolai Kirchhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie wokół kościoła pw. św. Mikołaja przy Nikolaiplatz (plac św. Mikołaja).

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz otwarty zapewne z chwilą utworzenia parafii św. Mikołaja, a więc około 1250 roku. W źródłach pisanych nekropolia została po raz pierwszy wymieniona w piętnastowiecznej kronice Wrocławia, której autorem był Peter Eschenloer. Zgodnie z jego przekazem, na cmentarzu przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja pochowano ofiary oblężenia Wrocławia podjętego w 1474 roku przez króla czeskiego Władysława Jagiellończyka.

W 1736 roku, po 75 dniach opadów deszczu, wylała Odra i nekropolia znalazła się pod wodą. Kilka miesięcy usuwano skutki powodzi, która wypłukała pochówki z terenu cmentarza. Po raz kolejny nekropolia uległa częściowemu zniszczeniu w grudniu 1806 roku, w czasie oblężenia Wrocławia przez wojska napoleońskie. Po 1806 roku funkcje kaplicy cmentarnej przejęło prezbiterium zniszczonej świątyni. W 1866 roku w związku z rozwojem zabudowy mieszkalnej w tym rejonie Wrocławia cmentarz został zamknięty. Działania wojenne 1945 roku doprowadziły do ostatecznej dewastacji nieczynnej nekropolii i w ślad za tym do jej likwidacji.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska