Cmentarz przykościelny św. Wojciecha

Cmentarz przykościelny św. Wojciecha (St. Adalbert Kirchhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia usytuowana na południe i południowy wschód od kościoła pw. św. Wojciecha, na terenie późniejszego Dominikanerplatz (plac Dominikański, częściowo w przestrzeni obecnej zabudowy Galerii Dominikańskiej).

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz był czynny od chwili erygowania obsługiwanej przez augustianów parafii św. Wojciecha, a więc od połowy XII wieku. Niewykluczone, że nekropolia istniała w tym miejscu już w końcu XI wieku. Teren pochówkowy zajmował przestrzeń położoną na południe i południowy wschód oraz – najprawdopodobniej – na zachód od pierwotnej świątyni. Badania archeologiczne wykazały, że pole grzebalne wypełniały groby usytuowane w układzie rzędowym, z pochówkami skierowanymi głową w kierunku północno zachodnim.

Istnienie dwunastowiecznej nekropolii przykościelnej poświadcza treść bulli Celestyna III z 1193 roku, która potwierdza prawo do prowadzenia pochówków przez parafię św. Wojciecha. Nekropolia przestała być użytkowana w 1226 roku w związku z przekazaniem zabudowań kościelnych sprowadzonym z Krakowa dominikanom i zniesieniem parafii. W 2. połowie XIII wieku cmentarz został w znacznym stopniu zniszczony w czasie budowy umocnień miejskich, które zlokalizowano w dużej mierze na jego terenie.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska