Cmentarz św. Barbary [I]

Cmentarz św. Barbary [I] (St. Barbara Friedhof)

LOKALIZACJA

Nekropolia położona w rejonie skrzyżowania Berliner Strasse (ulica Braniborska) i Jahnstrasse (ulica Sokolnicza).

HISTORIA NEKROPOLII

W 1774 roku parafia filialna św. Barbary założyła cmentarz na obszarze Nikolai Glacis (Przedmurze Mikołajskie), na terenie położonym w bezpośredniej bliskości murów miejskich, Stąd też, podobnie jak inne nekropolie usytuowane w zbliżonych lokalizacjach (→ cmentarz Zbawiciela [III]), jest również znany jako Glacisfriedhof. Z pola cmentarnego korzystało również Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. Do końca pierwszej dekady XIX wieku na terenie cmentarza znajdowały się koszary i urządzenia fortyfikacyjne, świadcząc o wcześniejszym jego przeznaczeniu.

Cmentarz zamknięto około 1865 roku, istniał do początku XX wieku. W pierwszym dziesięcioleciu tego stulecia w miejscu dawnego pola cmentarnego utworzono plac zabaw z niewielkim założeniem parkowym.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska