Cmentarz św. Krzysztofa

Cmentarz św. Krzysztofa (Friedhof zu St. Christophorus)

LOKALIZACJA

Cmentarz położony na Przedmieściu Oławskim (Ohlauer Vorstadt), pomiędzy Ohlauer Stadtgraben (ulica Podwale) i Feldstrasse (ulica Zygmunta Krasińskiego), od północy graniczył z → cmentarzem św. Bernardyna [II], a od południa z → cmentarzem Zbawiciela [II].

HISTORIA NEKROPOLII

Nekropolię utworzono na terenach przed murami miejskimi (stąd ogólnie przyjęta nazwa dla tak zlokalizowanych terenów pochówkowych – Glacisfiedhöfe), w pasie nowych cmentarzy na Przedmieściu Oławskim. Założone w 1777 roku pole grzebalne było przeznaczone dla wiernych z parafii św. Marii Magdaleny. W 1839 roku obszar cmentarny powiększono o parcelę wielkości około 0,15 hektara. W 1867 roku cmentarz zamknięto. Powierzchnia nekropolii w tym czasie wynosiła około 0,47 hektara. Przed 1918 rokiem teren pocmentarny przekształcono w plac zabaw. Do lat 90. XIX wieku funkcję nekropolii parafii filialnej św. Krzysztofa pełnił → cmentarz Zbawiciela i św. Krzysztofa.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska