Cmentarz św. Mikołaja i Bożego Ciała

Cmentarz św. Mikołaja i Bożego Ciała (Friedhof St. Nikolai und St. Corpus Christi)

LOKALIZACJA

Teren cmentarza od południa był ograniczony biegiem Helmutstrasse (ulica Armii Krajowej), a od zachodu Kantstrasse (ulica Łódzka), od wschodu graniczył na całej długości z → cmentarzem na Gaju [I].

HISTORIA NEKROPOLII

Nekropolia założona w 1889 roku dla wiernych parafii św. Mikołaja oraz Bożego Ciała na gruntach stanowiących do tego czasu zachodnią część funkcjonującego tutaj starszego założenia cmentarnego → cmentarza na Gaju [I] obsługiwanego przez ewangelicką parafię Zbawiciela. Nowe pole grzebalne było przeznaczone dla katolickiej ludności Gaju (Herdain), Glinianek (Lehmgruben) oraz Nowej Wsi (Neudorf). Jego część zachodnia, z wejściem od Kantstrasse (ulica Łódzka), należała do parafii św. Mikołaja. Część wschodnia, z wejściem od Helmutstrasse (ulica Armii Krajowej), służyła parafii Bożego Ciała.

Cmentarz – w kształcie trapezu – był podzielony na cztery pola, ze ścieżkami poprowadzonymi środkiem z północy na południe i ze wschodu na zachód oraz częściowo wzdłuż granic terenu. W południowej części nekropolii wzniesiono dwa budynki. Budowę większego, przypuszczalnie domu przedpogrzebowego, wiąże się z datą założenia cmentarza. Drugi, mniejszy budynek wybudowano po 1924 roku. Obiekt ten pełnił funkcje gospodarcze. W latach 1924–1928 teren cmentarza zmeliorowano i zainstalowano studnie. W tym okresie powierzchnia cmentarza wynosiła około 0,64 hektara. Ostatni pogrzeb zorganizowano w 1944 roku. Teren cmentarny przeznaczono do likwidacji w 1963 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska