Cmentarz przy ul. Bardzkiej

Cmentarz parafii pw. Ducha Świętego znajduje się przy ulicy Bardzkiej 80.

Cmentarz parafialny przy ulicy Bardzkiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)