Cmentarz przy ul. Brodzkiej

Cmentarz parafii pw. św. Anny znajduje się pry ulicy Brodzkiej na wrocławskich Praczach Odrzańskich.

Cmentarz parafialny przy ulicy Brodzkiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)