Cmentarz przy ul. Chałupniczej

Cmentarz parafii pw. św. Jacka znajduje się przy ulicy Chałupniczej na wrocławskich Swojczycach.

Cmentarz parafialny przy ulicy Chałupniczej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)