Cmentarz przy ul. Gorlickiej

Cmentarz parafii pw. św. Jakuba i św. Krzysztofa znajduje się przy ulicy Gorlickiej 19.

Cmentarz parafialny przy ulicy Gorlickiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)