Cmentarz przy ul. Gosławickiej

Cmentarz parafii pw. Macierzyństwa NMP znajduje się przy ulicy Gosławickiej na wrocławskich Pilczycach.

Cmentarz parafialny przy ulicy Gosławickiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)