Cmentarz przy ul. Jerzmanowskiej

Cmentarz parafii pw. NMP Królowej Polski (przykościelny) znajduje się przy ulicy Jerzmanowskiej 87 na wrocławskim Jerzmanowie.

Cmentarz parafialny przy ulicy Jerzmanowskiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)