Cmentarz przy ul. Henryka Kamieńskiego

Cmentarz parafii pw. NMP Matki Kościoła jest cmentarzem przykościelnym i znajduje się przy ulicy Henryka Kamieńskiego.

Cmentarz parafialny przy ulicy Henryka Kamieńskiego (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)