Cmentarz przy ul. Krzelowskiej

Cmentarz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej, znajdujący się przy ulicy Krzelowskiej na wrocławskich Marszowicach, jest cmentarzem filialnym. Oprócz niego do parafii należy cmentarz przykościelny znajdujący się przy ulicy Wolskiej w Leśnicy.

Cmentarz parafialny przy ulicy Krzelowskiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)