Cmentarz przy ul. Markowskiego

Cmentarz parafii pw. św. Anny, mieszczący się przy ulicy Zygmunta Markowskiego na wrocławskiej Widawie, jest cmentarzem filialnym. Oprócz niego do parafii należy cmentarz przykościelny przy ulicy Zduńskiej.

Cmentarz parafialny przy ulicy Zygmunta Markowskiego (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)