Cmentarz przy ul. Parafialnej

Cmentarz parafii pw. Wniebowzięcia NMP znajduje się przy ulicy Parafialnej 70 i jest cmentarzem przykościelnym.

Cmentarz parafialny przy ulicy Parafialnej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)