Cmentarz przy ul. Wędkarzy

Cmentarz parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus znajduje się przy ulicy Wędkarzy na wrocławskim Rędzinie.

Cmentarz parafialny przy ulicy Wędkarzy (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)