Cmentarz przy ul. Zabłocie

Cmentarz parafii pw. św. Jadwigi, znajdujący się przy ulicy Zabłocie na Świniarach, jest cmentarzem filialny. Oprócz niego do parafii należy cmentarz przykościelny przy ulicy Pęgowskiej na Świniarach oraz drugi cmentarz filialny przy ulicy Pełczyńskiej w Lipie Piotrowskiej.

Cmentarz parafialny przy ulicy Zabłocie (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)