Cmentarz przy ul. Zabrodzkiej

Cmentarz parafii pw. NMP Królowej Polski znajduje się przy ulicy Zabrodzkiej 7 na wrocławskiej Klecinie.

Cmentarze parafialne przy ulicy Zabrodzkiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)