Cmentarz przy ul. Zduńskiej

Cmentarz parafii pw. św. Anny, mieszczący się przy ulicy Zduńskiej 7 na wrocławskiej Widawie, jest cmentarzem przykościelnym. Do parafii należy także cmentarz filialny znajdujący się przy ulicy Zygmunta Markowskiego.

Cmentarz parafialny przy ulicy Zduńskiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)