Cmentarz przy ul. Żernickiej

Cmentarz parafii pw. św. Wawrzyńca znajduje się przy ulicy Żernickiej 242 na Żernikach.

Cmentarz parafialny przy ulicy Żernickiej (2023). Za: System Informacji Przestrzennej Wrocławia (gis.um.wroc.pl)