Cmentarz w Gądowie

Nie posiadamy aktualnie wielu informacji na temat historii cmentarza w Gądowie, określanego mianem Friedhof in Gandau. Możemy jedynie przypuszczać, że było to założenie starsze niż Nowy cmentarz gminy Gądów Mały.

LOKALIZACJA

Nekropolia położona na terenie Gądowa Małego (Klein Gandau), po wschodniej stronie drogi odchodzącej w kierunku północnym od Weistritzstrasse (ulica Bystrzycka). Obecnie jest to rejon środkowego fragmentu ulicy Jerzego Bajana.

HISTORIA NEKROPOLII

Brak szczegółowych danych. Można przypuszczać, że było to przeznaczone dla mieszkańców Gądowa pole pochówkowe o starszej metryce niż omówiony wcześniej → Nowy cmentarz gminy Gądów Mały.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska