Cmentarz wiejski na Kozanowie

Cmentarz wiejski na Kozanowie, a więc Dorffriedhof Cosel, został utworzony w pierwszej połowie XIX wieku. Nekropolia została przeznaczona do likwidacji w 1967 roku.

LOKALIZACJA

Nekropolia znajdowała się przy drodze z Wrocławia do Kozanowa, późniejszej Coselstrasse (ulica Pałucka).

HISTORIA NEKROPOLII

Cmentarz związany z funkcjonowaniem wsi Kozanów, w latach 1208–1810 należącej do dóbr kapituły katedralnej, a od 1928 roku znajdującej się w granicach Wrocławia. Pole grzebalne dla mieszkańców wsi zostało utworzone w pierwszej połowie XIX wieku przy drodze do Kozanowa (Weg nach Cosel). Cmentarz był założeniem w kształcie prostokąta, z wejściem zlokalizowanym prawdopodobnie od strony wschodniej, leżącej przy drodze. Od 1904 roku – z chwilą powstania starszej części → Cmentarza komunalnego na Kozanowie – stanowił część komunalnego założenia, zachowując jednak odrębność terytorialną. Nekropolia została przeznaczona do likwidacji w 1967 roku.


Tekst: dr Marek Burak
Opracowanie: Kamilla Jasińska